Kutukan Ganti Menteri Ganti Kurikulum

Pada tahun 2013 saya masih duduk di bangku kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Masih pada tahun yang sama, Kurikulum baru diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang berganti menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) dengan Anies Baswedan yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Kurikulum yang kelak kita kenal sebagai Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini waktu itu direncanakan akan menggantikan kurikulum yang sebelumnya berlaku, yakni Kurikulum 2006 alias Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah berlaku selama 6 tahun....

7 April 2022 · 5 menit · Nawan